Uitdagingen voor de kerk in Tonle Batie

Verhaal | 30-03-2016Matthijs van Pijkeren

Het is soms moeilijk om je een plek voor te stellen als je er nog nooit bent geweest. Daarom vroegen we Kagna van onze partner ICC in Cambodja om ons meer te vertellen over de uitdagingen van het dorp Tonle Batie, en om uit te leggen wat er met uw hulp gebeurt.

Uitdaging 1

De gemeenschap van Tonle Batie is niet stabiel. Omdat er weinig mogelijkheden in het dorp zijn, vertrekken veel mensen naar de stad. Gezinnen vallen uit elkaar en kinderen worden bij grootouders achtergelaten als een of beide ouders vertrekken.

Wat doen we met deze uitdaging?
We gebruiken een methode die we ‘Umoja’ noemen. Dat betekent ‘samen’. Die methode houdt in dat we kerken leren hen hoe ze samen met andere mensen in hun dorp hun leefsituatie kunnen verbeteren door initiatief te tonen, samen te werken, creatief te denken en eigen hulpbronnen in te zetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk land te bebouwen en nieuwe bedrijfjes te starten.

Uitdaging 2

Christenen zijn een kleine minderheid in Cambodja. Het boeddhisme is de nationale godsdienst, je wordt erin geboren. Veel mensen vinden het moeilijk te begrijpen hoe iemand én Cambodjaan én christen kan zijn. Dit heeft tot gevolg dat mensen Umoja wantrouwen, omdat de kerk het aanbiedt.

Wat doen we met deze uitdaging?
De kerkgemeenschap begint eerst zelf met Umoja. Kerkleden bedenken en starten activiteiten om te laten zien wat je ermee kunt bereiken. Ze nemen ook elke gelegenheid te baat om hun buren te dienen, om Gods onvoorwaardelijke liefde te tonen. Dit is een sterke basis om het project breder aan te bieden, als de tijd daar rijp voor is.

Gebed

  • Bid voor dit werk in Tonle Batie. Het project staat nog in de kinderschoenen, dus bid dat Gods wijsheid de ontwikkeling richting geeft.

  • Bid dat de harten en gedachten van de dorpsbewoners open zullen zijn voor de verandering en de kansen die de kerk aandraagt. Bid dat de angst en achterdocht verdwijnen.

  • Bid voor Kagna en het team van ICC, dat hun werk mensen zal helpen om een weg uit de armoede te vinden.

Meer over het project

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja (Azië)
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.