Veelzijdig kerkje

Blog | 29-08-2014Willem Klaassen

Ergens op het uitgestrekte platteland van Zuidwest-Zimbabwe ben ik deze week op bezoek bij een kerkje in Matabeleland. Terwijl we arriveren, is het enthousiaste gezang in de Ndebeletaal op afstand al hoorbaar. Het kerkgebouw is niet meer dan een eenvoudige schuur waar golfplaten voor de dakbedekking zorgen. In het halfdonker worden we binnen geloodst en vinden onze zitplaats op lage houten bankjes. Opvallend is het podium dat verfraaid is met kleurrijke kleden.

Kerkgemeenschap in Zimbabwe

Na de zangdienst, komt de vrouw van de dominee naar voren. Zij is getraind door Tear-partner Christian AIDS Taskforce, in brede hiv-preventie en thuiszorg en support voor mensen die leven met hiv, volgens de 'SAVE-methode'. Die staat voor: 

  • Safer Practises – een veiliger (seksueel) gedrag;
  • Acces to Treatment – mensen met hiv toegang geven tot medicijnen en goede voeding;
  • Voluntary Counseling and Testing – mensen op vrijwillige basis adviseren en testen op hiv;
  • Empowerment – vrouwen en meisjes toerusten, zodat zij voor zichzelf op kunnen komen.                          

Gerelateerd aan allerlei bijbelse principes geeft de predikantsvrouw uitgebreid uitleg hoe de gemeenteleden zich (beter)kunnen wapenen tegen hiv. Het is fantastisch om te zien hoe deze kleine, maar groeiende kerk relevant wil zijn voor haar leden en haar gemeenschap. Wanneer gevraagd wordt wie zich vrijwillig heeft laten testen op de hiv status, steekt ongeveer 80% van de aanwezigen een hand op.

Wanneer de dienst al zo’n 3 uur bezig is, neemt dominee John Mvura het woord en geeft de gemeenteleden nog een bemoedigende tekst mee: uit  3 Johannes vers 2:  “Geliefden, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat”.

Meer over het project