We gaan door ondanks tegenslag

Nieuws | 03-12-2015Raj Kumar Rayamahji

Hartelijke groeten uit Nepal,van alle medewerkers van Sagoal.

Bedankt voor uw gebed en steun. In het bijzonder bedankt voor uw gebeden sinds de aardbeving die ons in april getroffen heeft. De ramp werd nog groter doordat er overstromingen en aardverschuivingen op volgden. Het leven werd voor veel Nepalese mensen juist weer een beetje normaal, toen er andere akelige gebeurtenissen volgden. Dit keer door voortdurend en gewelddadig protest in de regio Terrai (in het zuiden van Nepal) waarbij veel mensen werden gedood. De Tharu, een etnische minderheid in dit gebied, willen hier een aparte staat oprichten.

In Tikapur, waar we al acht jaar werken, zijn onlangs diverse politiemensen en een kind van 2 jaar gedood. Mohan Chauhary, een plaatselijke predikant, vertelde ons dat sommige mensen wraak willen nemen op de Tharu-mensen, dus bid alstublieft voor rust en een snelle oplossing voor dit conflict. Het provinciebestuur heeft vijf dagen lang een avondklok ingesteld in Tikapur.

Moesson

Als er zoveel leed is, zijn onze projecten om het inkomen van mensen te verbeteren des te meer nodig. Daarom blijven wij met de plaatselijke kerken samenwerken, om op die manier het leed te verzachten. De protesten en stakingen maken het ons erg moeilijk ons werk voort te zetten. Afgelopen maand zijn onze stafmedewerkers onderweg twee keer tegengehouden. Ze moesten onverrichterzake terugkeren. Ze konden het dorp waar ze naar op weg waren niet bezoeken.

Na de aardbeving en ook door de moessonregen van dit seizoen zijn er nog steeds veel aardverschuivingen in heuvelachtige gebieden. Dit verstoort onze plannen, omdat er wegen afgesloten zijn en wij degenen die we willen helpen, niet kunnen bereiken. Meer dan eens konden we niet op reis. En als we wel gingen, voelden onze mensen zich vaak onveilig op de onstabiele bergwegen.

Beantwoorde gebeden

Toch hebben we veel reden om dankbaar te zijn. We hebben pas gevierd dat al onze lokale partnerkerken hun plannen voor volgend jaar voltooid hebben. Samen met hun dorp hebben ze vastgesteld welke problemen ze komend jaar kunnen aanpakken. We hebben de kerken advies gegeven bij het maken van de plannen en we zijn blij met de activiteiten die gepland zijn.

Verder zijn we erg blij met een nieuw staflid: Punam Gurung. Zij is onze nieuwe financiële manager. 

Hartelijke groet,

Raj Kumar Rayamajhi

Raj is de nieuwe projectmanager bij Sagoal. Hij is getrouwd met Jyoti. Samen hebben ze drie kinderen: Rajani (20), Rabin (16) en Shruti (12)

Bidden

Onze partnerkerken in afgelegen gebieden doen hun best om in hun omgeving het evangelie te laten zien in woorden en daden. Bid voor hen, dat zij het zout en licht mogen zijn in hun gemeente.

Bid ook dat de jaarplannen van Sagoal onze partnerkerken helpen om hiertoe beter toegerust te zijn, zodat ze grote veranderingen tot stand kunnen brengen in hun dorp.

Dank God ook dat er eindelijk een nieuwe staatsvorm is gekomen, dat de regering hierin toegestemd heeft. We hebben hier lang voor gebeden. In 2006 is Nepal een seculiere staat geworden. Nu zijn hier veel mensen tegen, zij willen een hindoestaat. We zijn dankbaar dat de nieuwe grondwet alle godsdiensten gelijk behandelt. Dat maakt het mogelijk dat ook christenen in vrede hun geloof kunnen beleven.

Tenslotte: prijs God voor alles wat we in zijn kracht mochten doen. We danken in het bijzonder dat onze stafmedewerkers steeds bewaard zijn op reis, ondanks de politieke onrust.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Schrijf je dan in voor de digitale gebedsbrief, die zes maal per jaar verschijnt.

 

Meer over het project

Plattelandsontwikkeling in Nepal

Nepal (Azië)
Dit project helpt gemeenschappen in Nepal om samen kleine projecten op te zetten.