'We leven in angst voor wat gaat komen'

Verhaal | 23-02-2016Caspar Waalewijn

Fate Mulu Woday, moeder van vier kinderen, is bang. Ze is bang voor wat de toekomst zal brengen. Fate en haar gezin hebben al negen geiten en zes schapen verloren als gevolg van de droogte in hun land Ethiopië..

‘Als het zo door gaat, moeten we hier weg, ‘ zegt Fate. ‘Twee van de kinderen zitten hier op school, maar niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Het heeft al twee jaar niet of nauwelijks geregend. We hebben geen irrigatiesysteem in het dorp. Het is een wanhopige situatie en we leven in angst voor wat er gaat komen. We hebben hulp nodig. Onze kinderen zijn pas ziek geworden omdat ze besmet water drinken. Ik kan ze niet genoeg te eten geven. Er groeit niets en de dieren die nog over zijn, hebben niets te eten. ‘

Ik kan de kinderen niet genoeg te eten geven.

Fate is lid van een zelfhulpgroep in Kobo Kebele, met twintig leden. Maar het is in deze noodsituatie moeilijk voor de leden van de zelfhulpgroep om te blijven sparen. Sommige leden zijn al weggetrokken uit het gebied. ‘We zijn allemaal bang voor de dag dat we gedwongen zijn om dat ook te doen en onze groep achter te laten. Tot nu toe hebben de groepsleden die weggegaan zijn nog geld gestuurd via familieleden, maar het is de vraag of ze dat vol kunnen houden.

Via zelfhulpgroepen werkt Tear al een aantal jaren aan meer voedselzekerheid en inkomen voor mensen in Ethiopië. Groepsleden sparen samen en kunnen dan leningen krijgen uit het groepskapitaal om kleine economische activiteiten op te zetten. Wat de groepen hebben opgebouwd, staat onder grote druk door de droogte. 

Tear geeft nu voedselhulp aan de meest kwetsbare mensen in het district Fantale om te voorkomen dat ze hun vee moeten verkopen om te overleven. Help je mee?

Meer over het project