Wees het verhaal

Blog | 07-07-2017Tear

Kasulu, op de grens van Tanzania en Burundi, mei 1995. Het is een jaar na het begin van de genocide in Rwanda en ook in buurland Burundi laait het geweld steeds feller op. Ik ben hier als journalist, maar ik geloof niet meer in mijn vak. Elke nacht komen vluchtelingen de grens over, soms met gruwelijke wonden van kapmessen. Verhalen vol wanhoop. Dit vluchtelingenkamp is hun hoop, maar het ontbreekt hier aan alles. Ik loop hier onmachtig rond met een notitieblok en een fototoestel.

“Jullie dóen tenminste iets,” zeg ik tegen een van de noodhulpmedewerkers, als we op een nacht bij een rokerig vuurtje zitten. “Ik schrijf mijn reportages, maar wat haalt dat uit?” Hij kijkt me doordringend aan en zegt: “Jij ziet het misschien niet. Maar de verhalen die jij vertelt, maken alle verschil. Sta op. Spreek je uit. Vertel de verhalen die je hier ziet. Verhalen van wanhoop. Verhalen van hoop.”

Grace Church Amersfoort, juni 2012. De wanhoop in de wereld is er niet minder op geworden, maar ik zie meer verhalen van hoop. Zelfs hier, in ons kleine, ploeterende kerkje, dat ondanks alle gebreken een plaats van hoop is. Ik zie Queen, die slachtoffer was van Nigeriaanse mensenhandelaren maar uit de gedwongen prostitutie wist te ontsnappen en zich in ons kerkje veilig en geliefd weet. 

Hij kan niet benoemen waarvoor hij gebed wil – het is te erg

Ik zie Stephen, ex-kindsoldaat uit Noord-Oeganda, die elke zondag voor gebed bij het ministryteam komt maar niet hardop kan benoemen waarvoor hij gebed wil – het is te erg, te schaamtevol. Maar Gods Geest laat zien waarvoor we mogen bidden. Ik zie Mary, de oudere expat-dame wier leven verwoest is door alcoholverslaving en seksueel misbruik. Haar lichaam herstelt niet meer, maar in de week dat ze overlijdt vertelt ze de verpleegkundigen dat ze in ons kerkje kwam en nu een geliefde dochter van de Vader is. Ik weet zeker dat ze op een dag weer danst.

April, 2017. Ik zie Gods Geest aan het werk in christelijke geloofsgemeenschappen die “leven van de kracht van de toekomende eeuw” (Hebreeën 6:5). Ik zie christenen die nu al dansen op Gods toekomstmuziek. Die meebewegen met wat Gods Geest doet in de wereld. Het onrecht heeft níet het laatste woord.

Sta op. Spreek je uit. Beweeg mee. Vertel het Verhaal. Wees het verhaal.

Ronald Westerbeek is oud-kerkplanter en stafwerker Theologie en toerusting bij New Wine. Eerder werkte hij als journalist. Van zijn hand verscheen het gemeentewerkboek Feest van het Koninkrijk (2016).