Wie zorgt voor de kerk?

Verhaal | 26-06-2020Tear

Als het oorlog is, en ook de kerk onder druk komt te staan, wie zorgt er dan voor haar? De kerk is de belangrijkste partner van Tear. Ook in oorlogsgebieden en conflictsitaties. We zijn enthousiast over samenwerken met lokale geloofsgemeenschappen, tegelijk zijn we ons bewust van de valkuilen. De kerk kan op allerlei terreinen actief zijn en zich inzetten, maar wat kost dat?

Lees ook: Waar de kerk is, is hoop

Ik ben zelf ook getraumatiseerd. Hoe kan het ook anders, als ik nooit in vrede heb geleefd?

Het werk in conflictsituaties is zwaar. Kerken krijgen te maken met tegenslag en weerstand en hebben vaak beperkte hulpmiddelen. Ze zijn een bron van hoop en worden erkend als een van de weinige betrouwbare instituten in oorlogsgebieden. Maar tegelijkertijd ondergaan de voorgangers vaak dezelfde armoede en trauma’s als degenen op wie hun bediening is gericht. Dat maakt dat veel leiders vermoeid raken. ‘Ik ben zelf ook getraumatiseerd. Hoe kan het ook anders, als ik nooit in vrede heb geleefd? We blijven achter met deze wonden. De kerk zorgt voor de getraumatiseerden, maar wie zorgt voor de kerk?’ 

Hoe kunnen we deze kerken, die zoveel betekenen voor hun gemeenschap en mensen in nood, dienen en ondersteunen om hun roeping te vervullen? 'We hebben een grote behoefte aan langdurig internationaal partnerschap', geven kerkleiders aan. 'Veel humanitaire donoren richten hun aandacht na een tijd ergens anders op, terwijl de nood nog steeds groot is. Dit geeft een gevoel van verlatenheid, terwijl de uitdagingen om iets te doen almaar groter worden.' Dat is precies de reden dat we bij Tear langdurige partnerschappen aangaan met kerken in fragiele staten.  

Verlangen naar support van de wereldwijde kerk

Ook verlangen leiders naar support van de wereldwijde kerk. Dat kan door gebed. Maar dat kan ook door verbintenissen aan te gaan met de geloofsgemeenschappen van over ver.  Zoals via Deelgemeente van Tear, waarin een kerk in Nederland verbonden wordt aan een kerk in een kwetsbaar land, om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Door dit contact weten geloofsgemeenschappen in conflictgebieden dat ze er niet alleen voor staan. Het helpt hen herinneren aan de reden dat ze zo hard vechten en bemoedigt hen om door te gaan. 

De kerk kan in crisissituaties veel betekenen, maar dat mag niet ten koste van haarzelf gaan.

En tegelijkertijd kunnen deze kerken ons in Nederland weer bemoedigen met hun motivatie, geloof en volharding. Want wanneer we de vraag stellen wat hen motiveert om door te blijven gaan, zien we vermoeide gezichten oplichten:  ‘Ons geloof motiveert ons – liefde voor God, compassie voor de mensheid, voor wie lijden, voor de ouderen en zieken. Als christenen delen we het weinige dat we hebben. De kerk is een plek van vrede, niet van oorlog.’ ‘We zijn allemaal gemaakt naar het evenbeeld van God. Als mijn broeder lijdt, is dat deel van mij. We willen onze medemens helpen.’ ‘God kijkt naar ons, naar jou, als zijn werktuig. Hij zal jou eerst gebruiken. We zijn geroepen om zout en licht te zijn, een vredestichter te zijn, zelfs te midden van deze omstandigheden. Hoe moeilijk het ook is.’

Het is duidelijk dat kerken in crisissituaties ontzettend veel kunnen betekenen, maar dat mag niet ten koste van haarzelf gaan. Wat kun jij met jouw gemeente voor hen doen als onderdeel van de wereldwijde kerk, het lichaam van Christus?

Wil je meer lezen over het onderzoek naar de rol van de kerk in conflictgebieden? Hier lees je het volledige onderzoek.

Dit is wat jij met jouw kerk kan doen

Wil jij kerken in oorlogsgebieden en conflictsituaties ondersteunen? Dat kan. Met een gift. Maar ook door de mensen daar daadwerkelijk te leren kennen, uit te wisselen en voor elkaar te bidden.
Tear helpt graag met het leggen van het contact.

Mira de Boer

Mira de Boer nieuwe programmaleider Umoja Nederland

Persbericht | 23-09-2020 | Suzanna Blackmore
Per 1 oktober treedt Mira de Boer aan als programmaleider van Umoja Nederland.
Lopen door de buurt

Kleine handleiding voor christelijke buurtbewoners

Blog | 28-08-2020 | Herman Bouma
Stel je voor, op een dag neem je het besluit dat je je wilt gaan inzetten voor een mooiere buurt. Herman Bouma, projectleider van Umoja Nederland, deelt een aantal tips én...

Wie zorgt voor de kerk?

Verhaal | 26-06-2020 | Tear
Wie zorgt voor de kerk?

Hoe kun je met je handen vol toch een gemeente zijn?

Verhaal | 29-05-2020 | Tear
Hoe kan je als kerk tot zegen kan zijn voor je omgeving als je je handen vol hebt aan je gezin en werk in deze coronatijd?

‘Waar de kerk is, is hoop’

Verhaal | 27-05-2020 | Tear
Wat is de impact van de kerk in een oorlogsgebied? Samen met Tearfund UK deden we hier onderzoek naar.

Coronacrisis 2020: toen de kerk zich opnieuw uitvond

Verhaal | 04-04-2020 | Harry van Wieren
Kunnen we ons ook opnieuw uitvinden wat het brengen van de cruciale boodschap van de kerk betreft?