Innoveren om geweld tegen vrouwen te voorkomen in Oost-Congo

In kwetsbare gebieden in Oost-Congo werken we aan een innovatieve aanpak om gendergerelateerd geweld effectiever te bestrijden. Hierbij mobiliseren we kerken en lokale leiders om aan de slag te gaan in hun gemeenschap.
Projectnummer
2019079

Dit innovatietraject wordt gefinancierd door de Dutch Relief Alliance (DRA) en implementeren we in samenwerking met Red een Kind, Eye Opener Works en lokale partners in Noord- en Zuid-Kivu. Onze huidige aanpak om geweld tegen vrouwen te voorkomen passen we in deze pilot aan tot een effectieve aanpak voor humanitaire crisissituaties. Dit doen we door kerkleiders en geloofsgemeenschappen te mobiliseren, in dit geval in uitdagende contexten waar de tijd vaak beperkt is, de nood onder de bevolking hoog, het risico op geweld (daardoor) extra groot en de sociale vangnetten vaak ontbreken.

Groepsgesprekken om beeldvorming te veranderen

Eind 2019 zijn we gestart met een nulmeting op twee locaties in Oost-Congo die in hoge mate geraakt zijn door de humanitaire crisis en de onveiligheid in de regio: Kitshanga en Miti Murhesa. We werken binnen dit project met ‘Gender Champions’: invloedrijke mensen van de lokale gemeenschap die functioneren als gespreksleiders. In dertig gemeenschappen leiden zij een serie groepsgesprekken over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze stellen geweld tegen vrouwen aan de kaak, bespreken onderliggende ideeën over man-vrouwverhoudingen en zoeken naar nieuwe manieren van met elkaar omgaan waarbinnen geweld geen plek heeft en gelijkwaardigheid centraal staat. 

Ook religieuze leiders en andere lokale sleutelfiguren spelen een belangrijke rol in dit project. Zij doorbreken de stilte rondom geweld tegen vrouwen door middel van voorlichtingsactiviteiten en ze zetten hun invloed in de gemeenschap in om verandering aan te jagen. 

In elke gemeenschap start een ondersteuningsgroep voor slachtoffers van geweld. Zij vormen een aanspreekpunt en veilige plek, en verwijzen slachtoffers door naar de gewenste hulp. Dat kan medische hulp zijn, maar ook psychosociale hulp, juridische ondersteuning of bemiddeling bij familieconflicten.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 600 | E gfountain@tear.nl
Mira de Boer

Mira de Boer nieuwe programmaleider Umoja Nederland

Persbericht | 23-09-2020 | Suzanna Blackmore
Per 1 oktober treedt Mira de Boer aan als programmaleider van Umoja Nederland.

Tear-ambassadeur Rikko Voorberg: 'De hel is verbrand. Nu wordt alles anders.'

Verhaal | 23-09-2020 | Tear
Tear vroeg ambassadeur Rikko Voorberg naar het effect van de verschrikkelijke branden in het vluchtelingenkamp Moria.

Klimaatactiviste Ridhima Pandey (12) wil generaties redden

Verhaal | 22-09-2020 | Maartje de Groot
Ontmoet de Indiase Ridhima Pandey (12) die zich op jonge leeftijd inzet voor het klimaat.

Wauw! Deze kerk bouwde zelf een school voor de kinderen uit het dorp

Verhaal | 21-09-2020 | Hannah Westra
Toen ze zagen dat veel kinderen niet naar school gingen, besloten ze zelf actie te ondernemen.

Bijzonder hoogleraar Renée Römkens: ‘Er ligt een taak voor kerkleiders en predikanten’

Verhaal | 21-09-2020 | Tear
Kan de kerk écht verschil maken in preventie en aanpak van seksueel misbruik en huiselijk geweld? Minella van Bergeijk en Renée Römkens gaan hierover in gesprek.
Zwerfvuil

Zwerfvuil prikken: een klein tekentje van Gods nieuwe wereld

Blog | 18-09-2020 | Tear
Toen Herman met een groep mensen uit de kerk het zwerfvuil wilde aanpakken in zijn straat, liep dat anders dan verwacht..