Lokale kerken komen in actie in hun gemeenschap

De vele ontwikkelingsprojecten met 'gratis hulp' op Haïti hebben tot een passieve houding bij de bevolking geleid. Dit project pakt het probleem van het afhankelijkheids-syndroom aan door lokale kerken te motiveren om zelf iets te doen aan de problemen in en met hun leefgemeenschap.
Land
Partnerorganisatie
Fondasyon Chanje Lavi (FCL)
Projectnummer
2020075
Bijdrage van Tear
€ 30 000

Haïti is het armste land van Latijns Amerika en het Caribisch gebied, één van de armste landen ter wereld.  Er wonen ongeveer 10 miljoen mensen. Haiti staat op de 163e plaats van de Human Development Index. Haïti is niet alleen straatarm, maar ook politiek instabiel en kwetsbaar voor natuurrampen. Sinds 2003 is voodoo als officiële religie erkend in Haïti. Voodoo kent een ontelbaar aantal godheden, wat door demonen bezeten mensen zijn, dierenoffers en andere tradities. 

Natuurgeweld

In 201o werd het land getroffen door een zware aardbeving met veel slachtoffers. Partners van Tear hebben hard gewerkt aan de wederopbouw. Met steun van Tear zijn er tussen 2010 en 2o12 onder meer 130 nieuwe huizen gebouwd en 120 huizen gerepareerd. Ook zijn er 12 water-bronnen gegraven en 35.000 mensen getraind in een betere voorbereiding op toekomstige rampen. Dit is niet voor niets geweest. Lokale gemeenschappen zijn hierdoor hersteld en weerbaarder geworden. Maar helaas werd Haïti in oktober 2016 opnieuw getroffen door extreem natuurgeweld.

Afhankelijksheidssyndroom

Het probleem dat via dit programma wordt aangepakt is het doorbreken van het afhankelijkheids-syndroom. In Haïti gaan ontwikkeling projecten vaak gepaard met gratis hulp wat leidt tot een passieve houding bij de bevolking. Dergelijke gratis hulp is funest voor structurele ontwikkeling. Ook horen mensen in de kerk meestal een geestelijke boodschap (soms vermengd met voodoo invloeden), maar is er geen praktische invulling van hun christen-zijn, zonder occulte invloeden en een veranderde levensstijl.

Wat doet Tear om de situatie te verbeteren?

Tear-partner Fondasyon Chanje Lavi (FCL) is een evangelische organisatie op Haiti, die mensen in beweging brengt tegen armoede. De bedoeling is dat lokale kerken zelf gemotiveerd raken om iets te doen aan de problemen in en met hun leefgemeenschap. Dit is een proces waarin lokale kerken met hun gemeenschap de problemen in de omgeving aanpakken, gebruikmakend van de hulpmiddelen die binnen de gemeenschap aanwezig zijn. Dit proces heet in het Engels: Church and Community Transformation (CCT). In dit dynamische programma met lokale trainers zijn 34 kerken en 988 mensen betrokken die in verschillende fases van het CCT-proces bezig zijn. Daarnaast worden ook zgn. zelf-help groepen geformeerd waarin 1768 mensen in 52 groepen betrokken zijn.  

Plannen voor 2019-2020

De plannen voor dit jaar zijn onderdeel van het 3-jarige trainingsprogramma (2017-2020) en omvatten o.a. het volgende:

  • Toerusten van 40 CCT-trainers in module 2.
  • Training van 30 CCT-trainers in module 3.
  • Training van 30 nieuwe CCT-trainers in module 1.
  • Een opfriscursus in boekhouden voor trainers en andere groepsleden.
  • 15 kerken die meedoen in een experiment om getraind worden in rampenpreventie.
  • Training van 20 trainers in de 5 modules van rampenpreventie.
  • Het uitzetten van de rampenpreventietraining in de zelfhulpgroepen.
  • Er zijn dit jaar 2756 deelnemers aan dit proces.

De methode werkt

We weten dat deze methode goed werkt: in delen van Afrika zoals Oeganda, Tanzania en Kenia zijn lokale kerken al een bron van ontwikkeling en zegen. In veel dorpen zijn spaargroepen ontstaan, waarin samen wekelijks een klein bedrag opzij wordt gezet. Eens in de zoveel tijd krijgen de groepsleden de mogelijkheid om een lening te nemen onder gunstige voorwaarden, waardoor ze kunnen investeren in een kleine onderneming. Deze aanpak kan ervoor zorgen dat de houding van de mensen verandert: het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot zelfvertrouwen en hoop.

Foto: Verwoesting op Haïti (Tim Schandorff Mission Aviation Fellowship)

Update Haïti: nog veel mensen in nood

Nieuws | 07-10-2016 | Martha Zonneveld
Tear deelt in Haïti waterfilters en hygiënepakketten uit om verdere verspreiding van cholera te voorkomen. Steun onze noodhulp!