India

Projects

Een groep vrouwen komt bijeen in India

Zorg voor wie dit in India het meest nodig heeft

Mensen met een beperking en mensen in afgelegen gebieden van India krijgen toegang tot zorg.

Een weg uit de armoede voor mensen in Noord-India

Dit project traint gemeenschappen om samen te werken aan ontwikkeling.

Verandering in de sloppen van Mumbai

Dit project helpt bewoners van krottenwijken op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, gezondheid, hiv en aids.

Reacties