Verandering in de sloppen van Mumbai

Dit project helpt bewoners van krottenwijken op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, gezondheid, hiv en aids.
Land
Partnerorganisatie
ACT
Projectnummer
2020052
Bijdrage van Tear
€ 70 000

Mumbai is een stad vol tegenstellingen. Hier wordt veel geld verdiend, bijvoorbeeld in de filmindustrie. Hier wonen steenrijke zakenlui. Maar ook miljoenen mensen die alleen maar poepophaler, vuilnisman of bedelaar kunnen worden. Vrouwen die blootstaan aan seksueel geweld. Kinderen die niet naar school gaan en gevaar lopen verhandeld te worden. De helft van de bevolking leeft in sloppenwijken, zonder schoon water of een plek om hun behoefte  te doen.

Armoede aanpakken

Tears partner ACT maakt gebruik van vrijwilligers. Met trainingen en begeleiding van ACT als bagage ontplooien zij allerlei activiteiten. Ze pakken problemen aan die de kern raken van armoede in de stad.

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling: iets dat in arme gezinnen vaak voorkomt. Vrijwilligers bieden steun aan slachtoffers en geven voorlichting over opvoeding en communicatie tussen partners.
  • Seksueel misbruik van vrouwen en kinderen. Ook hier: steun aan slachtoffers en tegelijk voorlichting om misbruik te voorkomen. Vrouwen worden gemotiveerd om uit de prostitutie te stappen.
  • Traumaverwerking: ACT heeft professionele therapeuten in dienst die getraumatiseerde vrouwen en meisjes helpt die in aanraking zijn gekomen met seksueel geweld.
  • Preventieve gezondheidszorg: voorlichting over hygiëne en veel voorkomende ziektes. Hiermee kunnen veel infectieziekten worden voorkomen.
  • Hiv en aids: voorlichting, voornamelijk voor risicogroepen. Daarnaast wordt gezorgd voor mensen die geïnfecteerd zijn, ze krijgen hulp bij het verkrijgen van aidsremmers en het leven met het hiv-virus. Ook wordt voorlichting gegeven op scholen. 

Doneren

€15,-

Een vrijwilliger die op school voorlichting en coaching geeft, kost € 15 per maand

€70,-

Een goed getrainde vrijwilliger geeft maandelijks zorg en voorlichting aan 60 volwassenen en kinderen.

€200,-

Training voor een groep jongeren over seksualiteit, groepsdruk en pesten kost € 200.

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969612 | E mvanpijkeren@tear.nl