Een veilige leefomgeving voor gezinnen in Nepal

Dit project traint gemeenschappen in de voorbereiding op rampen en werkt aan het verminderen van risico's.
Land
Partnerorganisatie
United Mission to Nepal
Projectnummer
2020034
Bijdrage van Tear
€ 30 000

De laatste tien jaar heeft Nepal steeds vaker last van extreem noodweer. De temperatuur loopt op en er valt meer regen. De gletsjers smelten, waardoor de hoeveelheid water die de rivieren moeten verwerken nog verder toeneemt. De zware regenval veroorzaakt meer aardverschuivingen. En naast overstromingen kent Nepal ook steeds vaker droogteproblemen.

Kortom, Nepal is een van de landen die de rekening betaalt van de opwarming van de aarde. Het is ironisch dat dit arme land, met zijn kleine industrie en zijn (schone) hydro-elektriciteit, slechts 0,025 % van alle broeikasgassen produceert.

De bevolking wordt hard getroffen door dit extreme weer. Mensen komen om of raken hun toch al schaarse bezittingen kwijt, oogsten gaan verloren, bedrijfjes worden verwoest en besmettelijke ziekten grijpen hun kans.

Hoe helpt Tear? 

Dit project wil de bevolking van Nepal beschermen tegen rampen en ondersteunen in de strijd tegen armoede

Scholen en gemeenschappen krijgen voorlichting en training in wat ze moeten doen als er een ramp zoals een aardbeving plaatsvindt of als de rivieren buiten hun oevers treden tijdens de moesson. Daarnaast  worden er de komende jaren ook concrete maatregelen genomen om de gemeenschappen te beschermen. Vaak gaat het dan om het aanleggen van infrastructuur, bijvoorbeeld een versterkte muur, een versterkte oeverbedding of een noodbrug.

Arme gezinnen krijgen ondersteuning om hen weerbaarder te maken. Boeren krijgen training, gezinnen kunnen door een betere wateraanvoer hun land gaan irrigeren en er worden vruchtbomen geplant.

Daarnaast worden er duurzame kooktoestellen aan gezinnen uitgedeeld. Families gebruiken nu vaak open vuur om te koken. Dat geeft veel rook, wat ongezond is voor henzelf en voor hun kinderen. Daarnaast gebruiken de milieuvriendelijke kooktoestellen tot 5 keer minder hout. Hiermee gaat dit project ontbossing tegen en voorkomt zo verdergaande erosie en modderstromen.

Doneren

€65,-

Voor 65 euro voorzie je een gezin van een milieuvriendelijk kooktoestel.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 69 69 600 | E eboele@tear.nl