Mensenhandel tegengaan in Nepal

Mensenhandel is een groot probleem in Nepal. Mensen worden binnen het land verhandeld, van het platteland naar de stad, maar ook vanuit Nepal naar onder meer India en het Midden-Oosten. Daar komen ze terecht in de seksindustrie of worden ze gedwongen om te werken als slaaf in fabrieken.
Land
Projectnummer
2020063

Omdat mensenhandel vaak in het verborgene gebeurt, is het niet exact bekend hoeveel slachtoffers er zijn. Elk jaar worden er zo’n tien- tot vijftienduizend mensen, veelal vrouwen en kinderen, slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel start vaak in arme gebieden in Nepal en regio’s waar veel migratie voorkomt.

In een plattelandsgebied centraal in Nepal werkt Tear samen met een lokale partnerorganisatie om mensenhandel te voorkomen. Er zijn veel organisaties in Nepal die gericht zijn op het bevrijden van meisjes uit de prostitutie in India en organisaties die werken aan de grens bij Nepal en India om daar mensenhandel aan te pakken. Onze lokale partner houdt zich juist bezig met de preventie van mensenhandel door de grondoorzaken aan te pakken.

De positie van kwetsbare vrouwen en kinderen versterken

Onze partner traint de lokale autoriteiten uit het gebied in het tegengaan van mensenhandel. Daarnaast heeft de partner een aantal informatiecentra opgericht waar vrijwilligers mensen informeren over de risico’s van het reizen naar een ander land. Mensen die van plan zijn om uit Nepal te vertrekken, wordt gevraagd om genoeg informatie te verzamelen over de plek waar ze heengaan. De vrijwilligers geven ook nuttige telefoonnummers en adressen mee waar de reizigers eventueel terecht kunnen als ze hulp nodig hebben.

De partnerorganisatie ondersteunt ook vrouwen die economisch gezien het meest kwetsbaar zijn. Door hen via spaargroepen samen te brengen, kunnen ze hun economische positie versterken. Ze krijgen in deze groepen ook training over bijvoorbeeld het opzetten van een eigen onderneming. De spaargroepen helpen mensen in Nepal om zélf op te staan uit armoede. Hierdoor wordt hun toekomstperspectief beter en zijn ze minder kwetsbaar voor mensenhandelaren.

Een derde groep waar de partner op focust zijn kinderen. Kinderen worden voorgelicht en er worden kinderclubs opgezet. Een kinderclub geeft onder meer voorlichting op scholen over mensenhandel en kinderrechten, zo geven de betrokken kinderen de informatie die ze zelf hebben geleerd door. In elk dorp worden er daarnaast comités opgericht die toezien op het handhaven van kinderrechten. Hier kunnen ook gevallen van bijvoorbeeld huiselijk geweld worden gerapporteerd.

Foto: Esther Trewinnard | Tearfund

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 69 69 600 | E eboele@tear.nl