Plattelandsontwikkeling via de kerk in Nepal

Dit project helpt kerken in Nepal om samen met hun dorp kleine projecten op te zetten.
Land
Partnerorganisatie
Sagoal
Projectnummer
2019033

Nepal is een land met veel armoede, discriminatie en analfabetisme. Het heeft bovendien te maken met veel droogte en extreme regenval door klimaatverandering. Veel mensen in Nepal hebben een gevoel van minderwaardigheid en weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Dat remt de ontwikkeling van het land.

De kerk in Nepal is de afgelopen decennia gegroeid. De jonge kerken zijn enthousiast, maar zien praktische hulpverlening in hun omgeving niet als hun taak. Ze vinden zichzelf te arm of zien het evangelie als iets waar je vooral over praat. Dat terwijl de kerk zoveel impact zou kunnen hebben op de situatie in de dorpen en steden in dit bergland.

Training
Onze partner Sagoal daagt kerken in het westen van Nepal uit om hun gemeenschap te gaan dienen en hun geloof met daden kracht bij te zetten. Training speelt hierbij een hoofdrol. Sagoal helpt kerken een brede visie op hun roeping te ontwikkelen en leert groepen binnen de kerk hoe ze een project kunnen opzetten en uitvoeren. Ook krijgen de groepen training in alfabetisering, hygiëne en sanitaire voorzieningen, landbouw en het opzetten van kleine bedrijfjes.

Door dit proces krijgen kerken en gemeenschappen weer vertrouwen in hun eigen kunnen en gaan ze zelf op zoek naar mogelijkheden om hun levensstandaard te verbeteren. Zo versterkt Sagoal de rol van de christelijke gemeenten in Nepal en dragen kerken bij aan de strijd tegen armoede in hun land.

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. We sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en moedigen ze aan die met eigen middelen en creativiteit waar te maken. We bouwen aan weerbare gemeenschappen en waar nodig vullen wij aan. www.tear.nl

Meer weten? Neem contact op met:

Downloads

Flyer Connected Church Nepal (1.1 MB)