Wederopbouw in Nepal

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen kwamen om. Nu wordt hard gewerkt aan wederopbouw.

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. Meer dan achtduizend mensen kwamen om en tienduizenden raakten gewond. De aardbeving werd gevolgd door zware naschokken en was de ergste beving in Nepal in tachtig jaar tijd. Tear heeft de afgelopen drie jaar hulp gegeven aan de slachtoffers van de aardbevingen en steunt dit jaar nog een laatste fase van wederopbouw in Lamjung.

Resultaten Noodhulp & Wederopbouw

Eén van de hardst getroffen gebieden was Sindhupalchok ten noordoosten van Kathmandu. Hier hebben we in de periode kort na de ramp hulp gegeven in negen dorpen via onze partner Mission East. De gezinnen in deze dorpen ontvingen onder meer tenten, jerrycans, mokken, waterzuiveringsmiddelen, zeep en waar nodig ook solar lampen. Ook zijn hier bouwmaterialen gedistribueerd voor tijdelijke onderkomens en voor toiletten, om mensen goed te beschermen tijdens de regentijd en om te voorkomen dat besmettelijke ziekten zich zouden verspreiden.

In Dhading zijn in de winter na de aardbevingen dekens en matrassen uitgedeeld aan ruim 2.000 huishoudens. In dit deel van het land kan het 's winters erg koud worden en dan zijn ouderen en jonge kinderen extra kwetsbaar. Tear-partner UMN deelde aan elk gezin twee dekens en twee matrassen uit om zo ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren de winter in dit gebied goed doorkwamen, zolang hun huis nog niet hersteld was. Naast deze winterhulp zijn in Dhading met ondersteuning van Tear (tijdelijke) scholen herbouwd en zijn wegen en bruggen hersteld.

In Makwampur ondersteunde Tear de herbouw van huizen. Er zijn hier ruim 80 huizen herbouwd voor de meest kwetsbare gezinnen. Deze huizen zijn rampenbestendig herbouwd zodat die als voorbeeld konden dienen voor de vele gezinnen die hun huis zelf wilden herbouwen.

Hulp aan Lamjung

2019 is het laatste jaar van dit wederopbouw-project van Tear in Nepal. In de regio Lamjung herbouwt partnerorganisatie INF nieuwe huizen voor de meest kwetsbare gezinnen. Ook worden hier metselaars getraind zodat die in staat zijn om rampenbestendige huizen te bouwen.

Samenwerking

Tear heeft bij deze noodsituatie hulp gegeven als lid van internationaal noodhulpnetwerk Integral en werkte samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA.

Tears noodhulp in Nepal werd medegefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Response for Nepal. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulporganisaties.

Downloads

Rapportage Nepal Christelijk Noodhulpcluster mei 2014 (2.84 MB)
Peter Kamphof

Meer weten? Neem contact op met:

T 0306969600 | E pkamphof@tear.nl