Kerk en gemeenschap in actie

Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.
Land
Partnerorganisatie
PAG
Projectnummer
2020066
Bijdrage van Tear
€ 24 114

Chronische armoede is nog steeds een realiteit voor veel inwoners van Oost-Oeganda. De meeste inwoners uit de regio rond Soroti hebben een zwakke sociaaleconomische positie. Er is veel sprake van analfabetisme en alcoholisme en de gemeenschappen zijn kwetsbaar voor hiv. Ongeveer 80 procent van de lokale bevolking leeft van minder dan 3 dollar persoon per dag.

Het veranderende klimaat heeft daarnaast een negatieve impact op de levens van boeren. Doordat er soms te veel regen valt en soms te weinig, is de opbrengst van de oogst de afgelopen jaren steeds onvoorspelbaarder geworden.

Doorbreken afhankelijkheidssyndroom

Deze problemen kunnen alleen duurzaam worden aangepakt als gemeenschappen zelf verantwoordelijkheid nemen voor verandering. Daarom richt lokale partner Pentecostal Assemblies of God (PAG) zich met dit project op het doorbreken van het afhankelijkheidssyndroom. In veel Afrikaanse landen gingen ontwikkelingsprojecten jarenlang gepaard met gratis hulp (producten die worden uitgedeeld), wat leidde tot een passieve houding bij de bevolking. Dit soort ‘gratis’ hulp is daardoor funest voor structurele ontwikkeling.

Kerk en gemeenschap werken samen

PAG heeft als missie om lokale kerken te trainen in het bestrijden van armoede en onrecht. Kerken leren onder meer hoe ze naast een geestelijke boodschap ook praktische invulling kunnen geven aan hun christen-zijn. Daarbij gaan ze bijvoorbeeld samen met hun gemeenschap aan de slag om de levensomstandigheden in het dorp te verbeteren. Daarnaast leren mensen via dit project aanspraak te maken op wat de regering heeft beloofd aan de bevolking.

Doordat gemeenschappen beter voor hun rechten kunnen opkomen, zullen ze een betere toegang krijgen tot werkgelegenheid, gezondheidszorg, schoon drinkwater, voedsel en onderwijs.

Doneren

€45,-

Voor € 45 worden 3 mensen getraind om bij de overheid te pleiten voor betere voorzieningen.

€30,-

Voor 30 euro worden 3 mensen in de gemeenschap toegerust om in hun eigen onderhoud te voorzien

Meer weten? Neem contact op met: