Meer voedsel door droogtebestendig boeren

Dit project leert gezinnen een landbouwmethode die meer voedsel oplevert.
Land
Partnerorganisatie
River of Life
Projectnummer
2019067
Bijdrage van Tear
€ 157 000

De bevolking van Zimbabwe  is er slecht aan toe. 80 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, de kwaliteit van dienstverlening in onderwijs en gezondheidszorg sterk is verminderd en er een hoge werkloosheid. Verder zijn politieke strijd en repressie aan de orde van de dag.

De armoede komt vooral sterk tot uiting in de voedselproblemen, met name in drogere gebieden. Tear biedt daar hulp door, via de lokale kerk, mensen een landbouwmethode aan te leren die meer voedsel oplevert  Het project wordt uitgevoerd door partnerorganisatie River of Life, een kerkgenootschap in Zimbabwe.

Meer opbrengst

Boeren leren op een duurzame manier hun gewassen te verbouwen, waarbij de akker wordt bedekt met organisch materiaal en de grond zo min mogelijk wordt bewerkt. Zo wordt uitdroging van de bodem zo veel mogelijk beperkt. Deze methode wordt aanbevolen door de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. En met reden: de gemiddelde maïsopbrengst van getrainde boeren is twee tot vijf keer zo hoog is als het landelijk gemiddelde.

Boeren worden bereikt via kerken. Kerkleiders worden opgeleid tot hoofdtrainers, die vervolgens hun kennis  verder verspreiden. Zo breidt het bijbels boeren zich uit als een olievlek en kunnen steeds meer gezinnen ervan profiteren..

Doneren

€42,-

Voor 42 euro kunnen we een gezin een training geven in duurzame landbouw.

Meer weten? Neem contact op met: