Een collecte voor Tear

Armoede stoppen via lokale kerken is bijzonder doeltreffend. Met de financiële steun van jouw gemeente kan Tear meer kerken trainen en toerusten. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om lokale professionals in te schakelen die samen met de kerk aan de slag gaan.

En waar nodig wordt de slagkracht van kerken vergroot door te investeren in middelen die niet of nauwelijks aanwezig zijn. Denk aan trainingsmateriaal, gereedschap, (medische) hulpmiddelen, bouwmaterialen, vervoersmiddelen of een onderkomen voor de activiteiten van de kerk.

Collectematerialen aanvragen

Er zijn handige collectematerialen beschikbaar voor tijdens de dienst. Zo krijgt jouw gemeente een goede indruk van de manier waarop de opbrengst wordt besteed. Via het formulier hieronder kun je materialen aanvragen.