Collecteer voor ons werk

Wij geloven in de kracht van de kerk. Daarom bieden wij wereldwijd hulp via lokale kerken en organisaties die aan een kerk verbonden zijn. Helpt jouw kerk mee? Je kunt onder meer collecteren voor één van de volgende doelen hieronder.

1. Tear Collecte-actie 2021

Zet de kerk uit een ander land op het collecterooster.

Via kerken wereldwijd helpt Tear mensen zélf op te staan uit armoede en onrecht. Lokale kerken zijn een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die leven in armoede. Daar hebben we de hulp van Nederlandse kerken hard bij nodig. Met jullie collecte helpt jouw gemeente een lokale kerk om een blijvend verschil te maken! 

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of via onze donatiepagina

Lees meer, vraag collectematerialen aan en doe mee >>

2. Kerstcollecte 2020 voor Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan keren oorlogsvluchtelingen na jaren terug naar hun woonplaats, waar ze weer een bestaan proberen op te bouwen. Tear ondersteunt lokale kerken die samen met hun gemeenschap problemen aanpakken door gebruik te maken van hun gaven en talenten en de middelen die ze al hebben. 

Door middel van spaargroepen en trainingen bouwen mensen zelfstandig een bestaan op en ontstaat een hechte gemeenschap. ‘De training heeft ons zelfredzaam gemaakt’, vertelt Madalina, die lid is van een spaargroep in haar dorp. Met de lening uit haar spaargroep repareerde ze haar huis en creëerde ze zo letterlijk weer een thuis voor haar vijf kinderen.

Tear wil deze kerst in Zuid-Soedan meer kerken trainen en spaargroepen starten. Daarvoor hebben we jullie gebed en steun nodig. Help jij mee met een kerstgift of -collecte? Met 500 euro kunnen wij een lokale kerk trainen om bijvoorbeeld spaargroepen in hun wijk te starten.

Vraag het collectemateriaal aan via formulier onderaan deze pagina. Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of via onze donatiepagina.

3. Noodhulp Libanon: Beiroet in puin na explosie

Meer dan 200 doden, ruim 5000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin.

Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. Met het Christelijk Noodhulpcluster zijn wij in actie gekomen en verlenen wij de hulp die nu nodig is. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen in Beiroet wordt directe hulp verleend.

Collecteer met jouw kerk voor de slachtoffers van deze verwoestende explosie: www.tear.nl/beiroet. Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01).

Lees meer, vraag collectematerialen aan en help mee >>

4. Corona Noodhulpfonds

Wat kun je tegen het coronavirus beginnen zonder water en zeep, zonder ruimte om je af te zonderen, zonder artsen?

Collecteer daarom in jullie kerk voor het Corona Noodhulpfonds. Juist bij Tear zijn wij sterk in crises. Mensen helpen veerkrachtiger te worden is onze expertise. Dat doen we ook nu. Via ons grote netwerk van kerken geven we voorlichting, medische hulp en zorgen we voor water en zeep in Bangladesh, Haïti, Ethiopië en Zimbabwe en vele andere landen. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden. Hiervoor is dringend veel geld nodig.

Geef aan het Corona Noodhulpfonds, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen. Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of via onze donatiepagina.  

Lees meer, vraag collectematerialen aan en help mee >>

Vraag het collectemateriaal aan